Fédération québécoise des échecs

Fédération québécoise des échecs

Organisme voué à la promotion des échecs au Québec
Fédération québécoise des échecs

Fédération québécoise des échecs

Organisme voué à la promotion des échecs au Québec

Fédération québécoise des échecs

Organisme voué à la promotion des échecs au Québec

Fédération québécoise des échecs

GM Diego Flores vs GM Anton Kovalyov rnd.10 ( 1-0 ) Championnat des Ameriques, Colombie

GM Diego Flores vs GM Anton Kovalyov rnd.10 ( 1-0 ) Championnat des Ameriques, ColombieGM Diego Flores - Argentine 

 

 

Victoire en 10ieme ronde du GM Argentin Diego Flores contre le GM Anton Kovalyov.

 

Voir la partie ici-bas.

 

GM Diego Flores vs GM Anton Kovalyov  (ECO:A14  1-0 )

[pgn]

[Event "Championnat de Ameriques, Colombie"]
[Site "?"]
[Date "2017.06.17"]
[Round "?"]
[White "Flores, GM Diego"]
[Black "Kovalyov, GM Anton"]
[Result "1-0"]
[ECO "A14"]
[WhiteElo "2567"]
[BlackElo "2643"]
[Annotator "Stockfish 7 64 (30m)"]
[PlyCount "53"]

{A14: Ouverture anglaise (variante néo-catalane refusée)} 1. c4 Nf6 2. g3 e6 3.
Bg2 d5 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. b3 c6 7. Bb2 b5 8. Qc2 Bb7 9. d3 a5 10. Nc3 a4
11. cxd5 (11. cxb5 a3 12. Bc1 Qa5 $11) 11... exd5 (11... a3 12. d6 Qxd6 $11 (
12... axb2 $143 13. dxe7 Qxe7 14. Qxb2 $16) (12... Bxd6 $6 13. Bc1 $11)) 12.
bxa4 $14 b4 13. Nd1 Qa5 (13... c5 $142 $5 $14) 14. Ne3 $16 Qxa4 15. Qc1 Bc8 16.
Nd4 Bd8 (16... Re8 $5 17. Ndf5 Be6 18. Nxe7+ Rxe7 19. Bxf6 gxf6 $16) 17. Nef5
Ne8 18. e4 dxe4 19. Bxe4 (19. Re1 Qa7 $16) 19... Bf6 20. Re1 (20. Nxc6 Bxf5 21.
Bxf6 Bxe4 22. Ne7+ Kh8 23. Bxg7+ Nxg7 24. dxe4 Nd7 $17) 20... Ra5 $4 (20...
Bxf5 $142 21. Nxf5 Bxb2 22. Qxb2 Qa3 $16) 21. Nh6+ $1 $18 Kh8 (21... gxh6 22.
Qf4) 22. Nxf7+ $1 Kg8 (22... Rxf7 23. Bxc6) 23. Qc4 Rd5 (23... Rxf7 24. Bxc6
Nd6 25. Re8+ Nxe8 26. Bxa4 $18) 24. Bxd5 cxd5 25. Qxc8 Nd6 (25... Qd7 26. Qxb8
Qxf7 27. Qxb4 $18) 26. Qxf8+ (26. Nh6+ $142 $1 gxh6 27. Qe6+ Rf7 28. Qxd6 Nd7
29. Qxd5 Nb6 $18) 26... Kxf8 27. Nxd6 1-0

[/pgn]